etst

homepage-3

O nás

Zábavné a obohacujúce popoludnia priamo na škole, ktoré navštevuje Vaše dieťa. Naše aktivity šetria Váš čas a rozvíjajú detské jazykové zručnosti nad rámec školského vyučovania.

Používaná metóda výučby angličtiny je založená na komunikácii, hravých aktivitách, individuálnom prístupe a moderných metódach.

krúžok
priamo
na škole

základné
a stredné
školy

60

minút
týždenne

hravé
a zábavné aktivity

výučba založená na komunikácii

max. 8
detí
v skupine

Úvod

Kurzy angličtiny v popoludňajších hodinách poskytujú Vašim deťom výbornú príležitosť ako využiť čas po vyučovaní kým si ich vyzdvihnete.

Deti môžu hravou a zábavnou formou nadobudnúť vedomosti a zručnosti, ktoré siahajú nad rámec školského kurikula, a to jednoducho a efektívne priamo v priestoroch školy.

Vzhľadom na to, že dieťa absolvuje krúžok priamo v škole, ktorú navštevuje, rodičia ušetria čas, ktorý by inak strávili vozením dieťaťa na krúžky mimo školy.

Naše kurzy sú zamerané najmä pre žiakov základných škôl. Pre vysokú spokojnosť žiakov a rodičov rozširujeme naše portfólio aj o stredné školy. Poskytujeme tiež možnosť vzdelávania anglického jazyka firmám pre skupinové a individuálne kurzy zamestnancov.

Uplatňujeme inovatívne metódy, individuálny prístup podľa skupiny, alternatívne koncepcie vyučovania a využívame moderné vyučovacie prostriedky s dôrazom na rozvoj komunikačných schopností a používanie cudzieho jazyka v praxi.

Vďaka obmedzenému počtu žiakov v skupinách môžeme poskytovať individuálne prispôsobené vzdelávanie podľa potrieb a záujmov detí.

Spolupráca s viac ako 20 školami
Viac ako 700 spokojných detí

Ako prebieha výučba
s Bridge Academy

Vyučujeme v malých skupinách, čo deťom umožňuje viac komunikovať a skúšať si jazyk v praxi.

 Naše deti milujú angličtinu a s nami sa zbavujú strachu komunikovať. Lektori sa zameriavajú aj na odstránenie jazykových bariér, ktoré spôsobuje neistota v rozprávaní.

Informácie o kurze

Výučba prebieha priamo na školách, tým pádom deti nemusia nikam chodiť, ani byť nikam, nikým vozené. Jednou s najväčších výhod je, že sa deti učia v prirodzenom prostredí školy.

Angličtina s Bridge
Academy na školách

Výučba anglického jazyka pre žiakov 1. a 2. stupňa v šk. roku 2024/2025 v popoludňajších hodinách. Anglické kurzy prebiehajú priamo na školách a tak rodičom odpadáva starosť deti odprevádzať a voziť na iné miesto.

Výučba je zameraná na prehĺbenie poznatkov a vedomostí, ktoré žiaci nadobudli počas školského vyučovania anglického jazyka. Inovatívny prístup a moderné vyučovacie koncepcie zabezpečujú deťom lepšie zapamätanie a celkové používanie jazyka.

Čo žiakov čaká v kurze angličtiny Bridge Academy

 • efektívna výučba anglického jazyka hravou formou,
 • inovatívne prístupy v pedagogike,
 • zaujímavé a zábavné vyučovanie angličtiny,
 • individuálny prístup lektora ako facilitátora,
 • aktívne zapájanie sa do výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • pre ZŠ začíname už od 1. ročníka, deti si vedieme až do 9. ročníka,
 • pre SŠ ponúkame pomoc s jazykom ako doučovanie gramatiky, slovnej zásoby, precvičovanie komunikačných schopností a pomoc s prípravou na písomné a ústne maturitné skúšky,
 • počet žiakov v skupine: max. 8.

Ostatné informácie

 • kurzy pre ZŠ a SŠ od septembra do júna,
 • intenzita: 1×60 minút týždenne,
 • žiaka je potrebné zaregistrovať online vyplnením prihlášky,
 • registrácia je na jeden školský rok,
 • cena jazykového kurzu je 29 € mesačne pri intenzite 1×60 min. týždenne,
 • je potrebné uhradiť jednorazový registračný poplatok v hodnote 30€,
 • materiály pre žiakov sú zabezpečené počas celého školského roka.

Kontakty